Elokuvailta, ma 27.3. klo 18:30: American Experience: My Lai Massacre, 2010

mylai_film_landing

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 27.3. Klo 18.30

American Experience: My Lai Massacre

1 t 23 min, ohjaus Stephen McCarthy, 2010

Dokumentti kertoo Yhdysvaltain armeijan Vietnamin sodan aikana 16. maaliskuuta 1968 toteuttamasta satojen aseettomien siviilien, naisten ja lasten joukkomurhasta My Lain kylässä. Tapauksesta tuli Yhdysvaltain Vietnamissa tekemien sotarikosten symboli. Joukkomurha herätti laajaa suuttumusta maailmalla ja voimisti Vietnamin sodan vastustusta Yhdysvalloissa.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.

—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday March 27th at 18:30

American Experience: My Lai Massacre

1 h 23 min, directed by Stephen McCarthy, 2010

A documentary on My Lai. During Vietnam War, on March 16th, 1968, US Army massacred hundreds of unarmed civilians, women and children in village of My Lai. The incident became a symbol for all the war crimes US committed in Vietnam. The massacre sparked widespread outrage around the world and strengthened the opposition to the Vietnam War in the United States.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee!
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Elokuvailta ma 13.3. klo 18:30: The Shock Doctrine, 2009

ShockDoctrine (w600)

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 13.3. Klo 18.30

The Shock Doctrine
Ohjaus: Michael Winterbottom, 2009

Dokumentti perustuu Naomi Kleinin kirjaan. Shokkihoito-kidutusmenetelmää käytettiin 1950-luvulla uhrien aivopesemiseen ja murtamiseen myöntyväisemmiksi ja alistuvammiksi.
Naomi Kleinin mukaan globaalikapitalismi, ”tuhokapitalismi”, käyttää luonnonkatastrofeja sekä poliittisia ja taloudellisia kriisejä shokkihoitona voiton tavoittelussaan.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.
—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday March 13th at 18:30

The Shock Doctrine
Director: Michael Winterbottom, 2009

The documentary is based on Naomi Kleins book. Shock treatment torture method was used in 1950’s to brainwash and break the victim to make him more compliant and submissive.
According to Naomi Klein global capitalism, ”disaster capitalism”, uses natural catastrophes as long as political and economical crises as shock treatment to gain profits.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee.
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Solidarity with the asylum seekers

The protracted period of war and the deterioration of the security situation in Afghanistan, Iraq, and Syria have created a humanitarian catastrophe. In 2015, more than two million people risked their lives to reach Europe and Finland. The right to protection and to life is a universal human right and the help is our duty.

A large number of asylum-seekers and human rights violating Finland’s tightened refugee policy have led to increased pressure and hurry in the Finnish Immigration Service. This has produced negative and incorrect decisions that in worst case set human lives in danger. Forced returns of asylum seekers should be stopped immediately until the errors have been corrected and asylum seekers’ home countries are once again safe.

Asylum seekers have been demonstrating in the Helsinki Railway Square since February 10th, 2017. It is a disgrace to the hundred-year-old Finland, how the situation is handled. Now is the time to hear the people and do justice!

Antiracism Oulu supports the legitimate claims of asylum seekers and hopes that everyone concerned about the situation participates in organized support demonstrations in Oulu and other cities on Saturday, March 11th.

In Oulu, March 8th, 2017

Antiracism Oulu

Solidaarisuutta turvapaikanhakijoille

Pitkään jatkunut sota ja turvallisuustilanteen heikentyminen Afganistanissa, Irakissa ja Syyriassa on saanut aikaan humanitaarisen katastrofin. Vuonna 2015 yli kaksi miljoonaa ihmistä vaaransi henkensä päästäkseen Eurooppaan ja Suomeen. Oikeus suojaan ja elämään on yleisinhimillinen oikeus ja auttaminen on meidän velvollisuutemme.

Turvapaikanhakijoiden suuri määrä ja Suomen tiukentunut, ihmisoikeuksia loukkaava, pakolaispolitiikka ovat aiheuttaneet paineita ja lisännyt kiirettä turvapaikkahakemuksia käsittelevässä Maahanmuuttovirastossa. Tämä on tuottanut kielteisiä ja virheellisiä päätöksiä, jotka asettavat ihmisiä jopa hengenvaaraan. Turvapaikanhakijoiden palautukset on lopetettava välittömästi, kunnes virheet on korjattu ja turvapaikanhakijoiden kotimaat ovat jälleen turvallisia.

Turvapaikanhakijat ovat osoittaneet mieltään Helsingin rautatietorilla 10.2.2017 lähtien. On häpeäksi satavuotiaalle Suomelle, miten tilannetta on hoidettu. Nyt on aika kuulla ihmisiä ja tehdä oikeutta!

Antirasismi Oulu tukee turvapaikanhakijoiden oikeutettuja vaatimuksia ja toivoo kaikkien tilanteesta huolestuneiden osallistuvan Oulussa ja muissa kaupungeissa lauantaina 11.3. järjestettäviin tukimielenosoituksiin.

Oulussa 8.3.2017

Antirasismi Oulu