Elokuvailta: Dokumenttiprojekti: Kuka välittää?

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Ma 8.5. Klo 18.30

Dokumenttiprojekti: Kuka välittää?
Kesto: 53 min
Ohjaus: Mikko Piela.
Tuotanto: Silva Mysterium

Itä-Helsingin todellisuus niiden silmin, jotka auttavat sosiaalisen turvaverkon suurenevien silmien läpi pudonneita.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!

Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.

Tapahtuma facebookissa

—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Monday May 8th at 18:30

Dokumenttiprojekti: Kuka välittää?
Duration: 53 min
Direction: Mikko Piela.
Production: Silva Mysterium

East Helsinki reality through the eyes of those who help people fallen through the widening social safety net.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee!
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Event on facebook

Muistotilaisuus Odessan 2.5.2014 verilöylyn uhreille

Muistamme Odessan kolmen vuoden takaisen joukkomurhan uhreja ja osoitamme solidaarisuutemme ukrainalaisille tovereillemme, jotka taistelevat nationalismia, fasismia ja kapitalismia vastaan rauhan ja sosialismin puolesta.

Tapaaminen Intiön hautausmaan Intiön kaupunginosan puoleisen portin luona (lähellä vesitornia) osoitteessa Intiöntie 6 kello 20 mennessä. Sen jälkeen jatkamme yhdessä läheiselle neuvostosotilaiden hautamuistomerkille.

Ks. kartta

Taustaa Ukrainan tapahtumille:
Ukraine – The Masks of the revolution” (Paul Moreira, 2015)

Ukrainan vallankaappaus tapahtui vuonna 2014. Se esitettiin mediassa kansannousuna ahnetta, korruptoitunutta johtajaa vastaan. Dokumentti esittää tapahtumien synkemmän, inhottavamman puolen: äärioikeiston ja ultranationalismin nousun.

Background to the events in Ukrain:
Ukraine – The Masks of the revolution” (Paul Moreira, 2015)

The Ukrainian “revolution” took place in early 2014. It was presented in media as a popular uprising against a greedy, corrupt leader. This documentary show a darker, uglier side of what happened: the rise of far-right and ultranationalism.

 

5 minuuttia natsismia ja fasismia vastaan

[English below]

#5minutesOulu mielenosoitus natsismia ja fasismia vastaan kokoaa 25 ihmistä

Torstaina 20.4. kolmas #5minutesOulu-mielenosoitus pidettiin Valkea Aukiolla Oulussa. Räntäisestä säästä huolimatta 25 ihmistä kokoontui yhteen 5 minuutin hiljaiseen mielenosoitukseen lähettämään kaiken maailmat natsit ja fasistit takaisin 30-luvulle.

Me painotamme, että on tärkeää osoitamme vahvan sitoutumisemme ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuteen, vapauteen ja tasa-arvoon. Me emme salli äärioikeiston vielä näitä hyviä asioita meiltä. Toimimalla yhdessä olemme vahvempia ja voimme tukea toisiamme. Me olemme yksi, me olemme monta. Me olemme tulevaisuus!

#5minutesOulu -mielenosoitussarja jatkuu ensi torstaina 27. huhtikuuta kello 18 Valkean aukiolla.

#5minutesOulu Demonstration against nazism and fascism gathers 25 people

On Thursday April 20th the third #5minutesOulu demonstration took place at Valkea Square in Oulu. Despite the sleety weather 25 people came together to send all kinds of nazis and fascists back to the 1930’s with 5 minute silent demonstration.

We stress that it is vital to show our strong commitment to human rights, justice, liberty and equality. We will not allow far-right to take these good things away for us. By acting together we are stronger and we can support each other. We are one, we are many. We are the future!

The #5minutesOulu-demonstration series will be continued next Thursday, April 27th at the Valkea square starting at 6pm (18:00).

Elokuvailta: Dokumenttiprojekti: Kiehumispiste

 

Sama ilmoitus: http://boilingpoint.fi/tapahtumat/?event=991

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat

MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Ma 24.4. Klo 18.30

Dokumenttiprojekti: Kiehumispiste

Kesto: 1 h 15
Ohjaus: Elina Hirvonen.
Tuotanto: Mouka Filmi

Vihapuhe ja pelko valtasivat suomalaisen keskusteluilmapiirin viime vuonna. Mutta keiden elämässä muuttuneet asenteet näkyvät ja mitä seurauksia niillä on ihmisten arkeen?
Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!

Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.

—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Monday April 24th at 18:30

Dokumenttiprojekti: Kiehumispiste
Duration: 1 h 15
Direction: Elina Hirvonen.
Production: Mouka Filmi

Hate speech and the fear invaded Finnish discussion atmosphere last year. But in whose lifes do changed attitudes appear and what consequences do they have on peoples’ everyday lives?

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee!
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

5 Minutes against racism and discrimination

[English below]

Kiirastorstaina, 13. huhtikuuta, järjestettiin Valkean aukiolla toinen #5minutesOulu-mielenosoitus. Yhdessä noin 50 ihmistä osoitti täydellisen vastustuksensa kaikille rasismin ja syrjinnän muodoille viiden minuutin hiljaisella mielenosoituksella.

Kuulimme tärkeän ja vakavan todistuksen arkipäivän rasismista Oulussa. Viime viikkoina turvapaikanhakijoihin kohdistuva ahdistelu ja uhkailu on lisääntynyt siinä määrin, että he eivät enää tunne oloaan turvalliseksi täällä. Nyt, jos koskaan, on kaikkien aika osoittaa moraalinen ja konkreettinen tukensa turvapaikanhakijoille Kauppatorilla ja kaikille rasismia kohtaaville. On ihmillinen velvollisuutemme voittaa kaikenlainen rasismi ja syrjintä. Jo riittää!

#5minutesOulu-mielenosoitussarja saa jatkoa ensi torstaina 20.4. Valkean aukiolla alkaen 18:00.

—-

On Maundy Thursday, April 13th, the second #5minutesOulu-demonstration took place at the square in front of Valkea. Together around 50 people expressed their complete opposition to all kinds of racism and discrimination with a five minute silent demonstration.

We heard a very important and serious testimony of everyday racism in Oulu. The last few weeks asylum seekers have experienced an increase in harassments and threats to a degree where they don’t feel safe here anymore. If not before, now is definitely the time for everyone to show their morale and give concrete support to the asylum seekers at Kauppatori and to everyone who faces racism. As human beings it is our duty to defeat every kind of racism and discrimination. Enough is enough!

The #5minutesOulu-demonstration series will be continued next Thursday, April 20th at the Valkea square starting at 6pm (18:00).

5 minuuttia rasismia vastaan

[In English below]

Oulu rasismia vastaan -mielenosoitus kokoaa lähes sata ihmistä

Torstaina, 6. huhtikuuta, lähes 100 ihmistä osoitti rasismin vastustuksensa Valkean edessä Oulussa. Lyhyestä varoitusajasta huolimatta 5 minuutin hiljainen mielenosoitus osoittautui suureksi menestykseksi. Mielenosoitus lähetti vahvan viestin: olemme kaikki ihmisiä.

Toivomme, että viestimme saavutti ihmisiä ja sai heidät miettimään nykyistä pakolaisten tilannetta ja välttämättömyyttä vastustaa väkivaltaisia äärioikeistojoukkioita ja poliittisia liikkeitä, jotka yrittävät viedä meidä takaisin 30-luvulle. On aika nousta!

Seuraava #5MinutesOulu-mielenosoitus järjestetään pian. Pysy kuulolla ja seuraa tiedotustamme, niin saat tietää, mikä on seuraava teema ja mitä silloin tapahtuu. Siihen asti voitte jatkaa protestia pitämällä omia pieniä mielenilmauksia, kuvaamalla niitä ja lähettämällä hashtagilla #5MinutesOulu.

Oulu against racism -demonstration gathers nearly 100 people

On Thursday, April 6, nearly 100 persons showed their opposition to racism in front of Valkea in Oulu. Despite such a short notice, the five minute silent demonstration turned out to be a great success. The demonstration sent a strong message that we are all human beings and that racism has no place.

We hope the message reached out to people and made them think about the current situation of the refugees and the necessity to oppose the violent far-right mobs and the political movements trying to push us back to the 1930’s. It’s time to rise up!

The next #5MinutesOulu-demonstration will be held soon. Stay tuned to get informed what is the next theme and what we will do. Until then you can have your own little demos, recording them and send them under the hashtag #5MinutesOulu.