5 Minutes against racism and discrimination

[English below]

Kiirastorstaina, 13. huhtikuuta, järjestettiin Valkean aukiolla toinen #5minutesOulu-mielenosoitus. Yhdessä noin 50 ihmistä osoitti täydellisen vastustuksensa kaikille rasismin ja syrjinnän muodoille viiden minuutin hiljaisella mielenosoituksella.

Kuulimme tärkeän ja vakavan todistuksen arkipäivän rasismista Oulussa. Viime viikkoina turvapaikanhakijoihin kohdistuva ahdistelu ja uhkailu on lisääntynyt siinä määrin, että he eivät enää tunne oloaan turvalliseksi täällä. Nyt, jos koskaan, on kaikkien aika osoittaa moraalinen ja konkreettinen tukensa turvapaikanhakijoille Kauppatorilla ja kaikille rasismia kohtaaville. On ihmillinen velvollisuutemme voittaa kaikenlainen rasismi ja syrjintä. Jo riittää!

#5minutesOulu-mielenosoitussarja saa jatkoa ensi torstaina 20.4. Valkean aukiolla alkaen 18:00.

—-

On Maundy Thursday, April 13th, the second #5minutesOulu-demonstration took place at the square in front of Valkea. Together around 50 people expressed their complete opposition to all kinds of racism and discrimination with a five minute silent demonstration.

We heard a very important and serious testimony of everyday racism in Oulu. The last few weeks asylum seekers have experienced an increase in harassments and threats to a degree where they don’t feel safe here anymore. If not before, now is definitely the time for everyone to show their morale and give concrete support to the asylum seekers at Kauppatori and to everyone who faces racism. As human beings it is our duty to defeat every kind of racism and discrimination. Enough is enough!

The #5minutesOulu-demonstration series will be continued next Thursday, April 20th at the Valkea square starting at 6pm (18:00).

5 minuuttia rasismia vastaan

[In English below]

Oulu rasismia vastaan -mielenosoitus kokoaa lähes sata ihmistä

Torstaina, 6. huhtikuuta, lähes 100 ihmistä osoitti rasismin vastustuksensa Valkean edessä Oulussa. Lyhyestä varoitusajasta huolimatta 5 minuutin hiljainen mielenosoitus osoittautui suureksi menestykseksi. Mielenosoitus lähetti vahvan viestin: olemme kaikki ihmisiä.

Toivomme, että viestimme saavutti ihmisiä ja sai heidät miettimään nykyistä pakolaisten tilannetta ja välttämättömyyttä vastustaa väkivaltaisia äärioikeistojoukkioita ja poliittisia liikkeitä, jotka yrittävät viedä meidä takaisin 30-luvulle. On aika nousta!

Seuraava #5MinutesOulu-mielenosoitus järjestetään pian. Pysy kuulolla ja seuraa tiedotustamme, niin saat tietää, mikä on seuraava teema ja mitä silloin tapahtuu. Siihen asti voitte jatkaa protestia pitämällä omia pieniä mielenilmauksia, kuvaamalla niitä ja lähettämällä hashtagilla #5MinutesOulu.

Oulu against racism -demonstration gathers nearly 100 people

On Thursday, April 6, nearly 100 persons showed their opposition to racism in front of Valkea in Oulu. Despite such a short notice, the five minute silent demonstration turned out to be a great success. The demonstration sent a strong message that we are all human beings and that racism has no place.

We hope the message reached out to people and made them think about the current situation of the refugees and the necessity to oppose the violent far-right mobs and the political movements trying to push us back to the 1930’s. It’s time to rise up!

The next #5MinutesOulu-demonstration will be held soon. Stay tuned to get informed what is the next theme and what we will do. Until then you can have your own little demos, recording them and send them under the hashtag #5MinutesOulu.

Solidarity with the asylum seekers

The protracted period of war and the deterioration of the security situation in Afghanistan, Iraq, and Syria have created a humanitarian catastrophe. In 2015, more than two million people risked their lives to reach Europe and Finland. The right to protection and to life is a universal human right and the help is our duty.

A large number of asylum-seekers and human rights violating Finland’s tightened refugee policy have led to increased pressure and hurry in the Finnish Immigration Service. This has produced negative and incorrect decisions that in worst case set human lives in danger. Forced returns of asylum seekers should be stopped immediately until the errors have been corrected and asylum seekers’ home countries are once again safe.

Asylum seekers have been demonstrating in the Helsinki Railway Square since February 10th, 2017. It is a disgrace to the hundred-year-old Finland, how the situation is handled. Now is the time to hear the people and do justice!

Antiracism Oulu supports the legitimate claims of asylum seekers and hopes that everyone concerned about the situation participates in organized support demonstrations in Oulu and other cities on Saturday, March 11th.

In Oulu, March 8th, 2017

Antiracism Oulu

Elokuvailta 12.12. Klo 19.00, Kulttuuribingolla, elokuva Maa ja vapaus

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat elokuvan
MAA JA VAPAUS
(Ken Loach, 1995)

Aika ja paikka: Ma 12.12. klo 19:00, Kulttuuribingolla, Mäkelininkatu
29

David on työtön kommunisti, joka saapuu Espanjaan vuonna 1936
taistellakseen fasismia vastaan. Hän liittyy POUM -miliisiin, joka on
osa vasemmistolaisten miliisiryhmien yhteenliittymää. Davidin ja
hänen ystäviensä idealismia koetellaan kuitenkin äärimmäiseen
rajaan, kun heidän tovereitaan tapetaan ja miliisien liittouma
lakkautetaan.

Brittiläinen ohjaaja Ken Loach lähtee oletuksesta, jonka mukaan
Espanjassa oli vuonna 1936 vallankumouksellinen tilanne ja että ns.
stalinismi oli osallinen petokseen espanjalaisia työläisiä kohtaan.
Elokuva on hyvä lähtökohta keskustelulle sosialismin historiasta ja
fasisminvastaisesta taistelusta.

Tilaisuudessa on tarjolla teetä, kahvia ja pientä syötävää. Filmin
jälkeen vapaata keskustelua.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

—-
Anarkino and Antiracism Oulu presents
LAND AND FREEDOM
(Ken Loach, 1995)

Time and place: Monday 12 December, 19:00 at Kuttuuribingo,
Mäkelininkatu 29

David is an unemployed communist that comes to Spain in 1936 to fight
against fascism. He joines the POUM militia which is allied to the
militias of other left-wing groups. But the idealism of David and his
friends is tested to its limit as their comrades are killed and the
alliance disintegrated.

British director Ken Loach’s film about the Spanish Civil War
establish that a revolutionary situation existed in Spain in 1936. It
also lay bare the role of Stalinism in betraying the Spanish workers.
The film is a good starting point for discussion on the history of
socialism and the fight against fascism.

With the movie there will served coffee, tea and snacks.
After the movie we will have an open discussion.
Free entrance.
Welcome!

”Nakba” Day must not be forgotten!

Once a year, in all the sovereign countries, Independence Day or National Day is celebrated. In the historic region of Palestine – in the Middle East – people commemorates May 15 as the day of the disaster. In 1948, the Palestinian people lost the first parts of their homeland, and the process has continued the same way throughout the whole existence of the State of Israel. Today, the Zionist state has occupied the whole of Palestine.

”Nakba” is Arabic and means destruction. On the 15th of May in 1948 a massive expulsion of the Palestinian people was launched, and eventually the wall of shame was constructed as part of the so-called final solution. The road towards a Zionist State was first started after the First World War, when Palestine became a British protectorate (League of Nations Mandate, under British control in 1920) after the decay of the Ottoman Empire.

In Palestine lived 83 790 Jews in the year 1922. By 1931 the number had increased to 175 138 and in 1945 it was 553 600 people. In 25 years, the Jewish proportion of the total population increased from 11 per cent up to 31 per cent. These figures were also significantly affected by the expulsion of the Palestinian people. Inside of the newly established State of Israel dwelt one million Palestinians before the 1948 war. By the end of the war the same year, the Palestinian population was down to 150 000. Many Palestinians fled the terror on the civilian population exerted by the Zionist commandos.

All from start, the Israeli State has been set up as the gendarme for the US in the region. Israel has been supported financially and politically by the US, as well as quietly been equipped with nuclear weapons. The US constantly makes use of its veto in the United Nations to block any decision unfavorable of the occupation and the apartheid policies of Israel.

We reminisce Nakba Day and call for a free Palestinian state in which all people may live in peace, regardless of their nationality as well as religious and political beliefs. We demand a Palestine without racism, oppression and exploitation, and claim the right of all Palestinian refugees who wants to, to return to their homeland.

Antiracism Oulu

Solidarity with the Ukrainian people and the victims of the massacre in Odessa May 2, 2014

Antiracism Oulu – Public statement April 28, 2016

The Ukrainians live in a difficult time. The protests and coup in Kiev in February 2014, controlled and supported by US and its allies, have caused the deaths of more than 10 000 people, and wounded more than 20 000 in the resulting civil war. One and a half million Ukrainians have been forced to leave their homes and more than a million of them are in exile.

Ukraine has moved away from being a bourgeois democracy and looks more and more like an openly terrorist dictatorship. Fascists have strong representation in the government and in other high positions, and fascist battalions are part of Ukraine’s military forces. The Kiev administration have given the status “freedom fighter” to people who fought alongside Hitler during the Second World War and who participated, among other things, in the massacres of Jewish and Polish people. At the same time it has criminalized communist ideology and symbols, and banned both communists and socialist activities.

Ukraine’s social conditions are catastrophic. Rising prices and high inflation without increase of wages impoverish the people. The war in Donbass in North-East Ukraine has destroyed homes, public buildings and infrastructure. Citizens without pension or wages are deprived of adequate food and essential medicines.
Ukrainian antifascists have invited people from all around the world to commemorate the victims of the massacre of 48 people carried out on May 2nd 2014 by extreme nationalists and fascists at the Trade Unions House in Odessa. Many had managed to escape the burning building, but were murdered just outside it afterwards. This action was supported by the Kiev Administration.

By honoring the victims of the Odessa massacre we show our solidarity with the subordinated, the oppressed and persecuted in Ukraine and throughout the world. Today Ukrainian comrades are forced to operate largely underground. This May Day the Ukrainians cannot march, at least not without the threat of serious violence.

Antiracism Oulu wants to send a message of solidarity to the Ukrainian people, to the Ukrainian antifascists and to the Ukrainian left. We call on all progressive forces in Finland and in other countries to work for an end to the Ukrainian civil war, for an end to arbitrary behavior of the extreme right, as well as to lift the ban on Communist and other left-wing activities. The slaughter in Odessa on May 2 must be examined impartially and the perpetrators must be brought to justice.

What is Anti-racism Oulu?

Almost daily we hear about racist hostile behavior towards immigrants and their supporters. Violent attacks on immigrants and on the left have become more and more common also in Finland. The Anti-racism Oulu network takes action against racism and other oppressive ideologies and structures. We fight discrimination based on gender or sexual orientation, as well as against the extreme right and capitalism.

Anti-racism Oulu works to improve the situation of refugees and to oppose the increasingly restrictive asylum policy in Finland and EU. Our critique is also directed towards the Government of Finland for its indulgence towards racism and the extreme right, and for supporting several imperial wars without taking international responsibility for the consequences and the crises it brings.

Anti-racism Oulu

  • is focused on work against racism, war, capitalism and all kinds of oppression.
  • seek cooperation with different groups, organizations, their members and other individuals to arrange activities with such a focus.
  • is internationalist and oppose nationalism and euro-centrism.
  • is prepared to react fast.
  • is a broad-based, left-wing network made up of individuals.
  • aims to increase public awareness and to influence the general opinion through demonstrations, solidarity work, campaigns, lectures, writings and other activities.