5 Minutes against racism and discrimination

[English below]

Kiirastorstaina, 13. huhtikuuta, järjestettiin Valkean aukiolla toinen #5minutesOulu-mielenosoitus. Yhdessä noin 50 ihmistä osoitti täydellisen vastustuksensa kaikille rasismin ja syrjinnän muodoille viiden minuutin hiljaisella mielenosoituksella.

Kuulimme tärkeän ja vakavan todistuksen arkipäivän rasismista Oulussa. Viime viikkoina turvapaikanhakijoihin kohdistuva ahdistelu ja uhkailu on lisääntynyt siinä määrin, että he eivät enää tunne oloaan turvalliseksi täällä. Nyt, jos koskaan, on kaikkien aika osoittaa moraalinen ja konkreettinen tukensa turvapaikanhakijoille Kauppatorilla ja kaikille rasismia kohtaaville. On ihmillinen velvollisuutemme voittaa kaikenlainen rasismi ja syrjintä. Jo riittää!

#5minutesOulu-mielenosoitussarja saa jatkoa ensi torstaina 20.4. Valkean aukiolla alkaen 18:00.

—-

On Maundy Thursday, April 13th, the second #5minutesOulu-demonstration took place at the square in front of Valkea. Together around 50 people expressed their complete opposition to all kinds of racism and discrimination with a five minute silent demonstration.

We heard a very important and serious testimony of everyday racism in Oulu. The last few weeks asylum seekers have experienced an increase in harassments and threats to a degree where they don’t feel safe here anymore. If not before, now is definitely the time for everyone to show their morale and give concrete support to the asylum seekers at Kauppatori and to everyone who faces racism. As human beings it is our duty to defeat every kind of racism and discrimination. Enough is enough!

The #5minutesOulu-demonstration series will be continued next Thursday, April 20th at the Valkea square starting at 6pm (18:00).

5 minuuttia rasismia vastaan

[In English below]

Oulu rasismia vastaan -mielenosoitus kokoaa lähes sata ihmistä

Torstaina, 6. huhtikuuta, lähes 100 ihmistä osoitti rasismin vastustuksensa Valkean edessä Oulussa. Lyhyestä varoitusajasta huolimatta 5 minuutin hiljainen mielenosoitus osoittautui suureksi menestykseksi. Mielenosoitus lähetti vahvan viestin: olemme kaikki ihmisiä.

Toivomme, että viestimme saavutti ihmisiä ja sai heidät miettimään nykyistä pakolaisten tilannetta ja välttämättömyyttä vastustaa väkivaltaisia äärioikeistojoukkioita ja poliittisia liikkeitä, jotka yrittävät viedä meidä takaisin 30-luvulle. On aika nousta!

Seuraava #5MinutesOulu-mielenosoitus järjestetään pian. Pysy kuulolla ja seuraa tiedotustamme, niin saat tietää, mikä on seuraava teema ja mitä silloin tapahtuu. Siihen asti voitte jatkaa protestia pitämällä omia pieniä mielenilmauksia, kuvaamalla niitä ja lähettämällä hashtagilla #5MinutesOulu.

Oulu against racism -demonstration gathers nearly 100 people

On Thursday, April 6, nearly 100 persons showed their opposition to racism in front of Valkea in Oulu. Despite such a short notice, the five minute silent demonstration turned out to be a great success. The demonstration sent a strong message that we are all human beings and that racism has no place.

We hope the message reached out to people and made them think about the current situation of the refugees and the necessity to oppose the violent far-right mobs and the political movements trying to push us back to the 1930’s. It’s time to rise up!

The next #5MinutesOulu-demonstration will be held soon. Stay tuned to get informed what is the next theme and what we will do. Until then you can have your own little demos, recording them and send them under the hashtag #5MinutesOulu.

Elokuvailta, ma 27.3. klo 18:30: American Experience: My Lai Massacre, 2010

mylai_film_landing

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 27.3. Klo 18.30

American Experience: My Lai Massacre

1 t 23 min, ohjaus Stephen McCarthy, 2010

Dokumentti kertoo Yhdysvaltain armeijan Vietnamin sodan aikana 16. maaliskuuta 1968 toteuttamasta satojen aseettomien siviilien, naisten ja lasten joukkomurhasta My Lain kylässä. Tapauksesta tuli Yhdysvaltain Vietnamissa tekemien sotarikosten symboli. Joukkomurha herätti laajaa suuttumusta maailmalla ja voimisti Vietnamin sodan vastustusta Yhdysvalloissa.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.

—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday March 27th at 18:30

American Experience: My Lai Massacre

1 h 23 min, directed by Stephen McCarthy, 2010

A documentary on My Lai. During Vietnam War, on March 16th, 1968, US Army massacred hundreds of unarmed civilians, women and children in village of My Lai. The incident became a symbol for all the war crimes US committed in Vietnam. The massacre sparked widespread outrage around the world and strengthened the opposition to the Vietnam War in the United States.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee!
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Elokuvailta ma 13.3. klo 18:30: The Shock Doctrine, 2009

ShockDoctrine (w600)

[In English below]

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat
MAANANTAIN ELOKUVAILLAT VEERAN VERSTAALLA
Mäkelininkatu 29

Maaliskuun teema: Sota ja kapitalismi

Ma 13.3. Klo 18.30

The Shock Doctrine
Ohjaus: Michael Winterbottom, 2009

Dokumentti perustuu Naomi Kleinin kirjaan. Shokkihoito-kidutusmenetelmää käytettiin 1950-luvulla uhrien aivopesemiseen ja murtamiseen myöntyväisemmiksi ja alistuvammiksi.
Naomi Kleinin mukaan globaalikapitalismi, ”tuhokapitalismi”, käyttää luonnonkatastrofeja sekä poliittisia ja taloudellisia kriisejä shokkihoitona voiton tavoittelussaan.

Vapaa pääsy! Tarjolla vegaanista purtavaa!
Elokuvan jälkeen jatkamme iltaa keskustellen.
—-
Anarkino and Antiracism Oulu present

MONDAY MOVIE NIGHTS IN VEERAN VERSTAS
Mäkelininkatu 29

Theme of March: War and Capitalism

Monday March 13th at 18:30

The Shock Doctrine
Director: Michael Winterbottom, 2009

The documentary is based on Naomi Kleins book. Shock treatment torture method was used in 1950’s to brainwash and break the victim to make him more compliant and submissive.
According to Naomi Klein global capitalism, ”disaster capitalism”, uses natural catastrophes as long as political and economical crises as shock treatment to gain profits.

Free entrance! Vegan snacks, tea and coffee.
After the movie we will have an open discussion.
Welcome!

Solidarity with the asylum seekers

The protracted period of war and the deterioration of the security situation in Afghanistan, Iraq, and Syria have created a humanitarian catastrophe. In 2015, more than two million people risked their lives to reach Europe and Finland. The right to protection and to life is a universal human right and the help is our duty.

A large number of asylum-seekers and human rights violating Finland’s tightened refugee policy have led to increased pressure and hurry in the Finnish Immigration Service. This has produced negative and incorrect decisions that in worst case set human lives in danger. Forced returns of asylum seekers should be stopped immediately until the errors have been corrected and asylum seekers’ home countries are once again safe.

Asylum seekers have been demonstrating in the Helsinki Railway Square since February 10th, 2017. It is a disgrace to the hundred-year-old Finland, how the situation is handled. Now is the time to hear the people and do justice!

Antiracism Oulu supports the legitimate claims of asylum seekers and hopes that everyone concerned about the situation participates in organized support demonstrations in Oulu and other cities on Saturday, March 11th.

In Oulu, March 8th, 2017

Antiracism Oulu

Solidaarisuutta turvapaikanhakijoille

Pitkään jatkunut sota ja turvallisuustilanteen heikentyminen Afganistanissa, Irakissa ja Syyriassa on saanut aikaan humanitaarisen katastrofin. Vuonna 2015 yli kaksi miljoonaa ihmistä vaaransi henkensä päästäkseen Eurooppaan ja Suomeen. Oikeus suojaan ja elämään on yleisinhimillinen oikeus ja auttaminen on meidän velvollisuutemme.

Turvapaikanhakijoiden suuri määrä ja Suomen tiukentunut, ihmisoikeuksia loukkaava, pakolaispolitiikka ovat aiheuttaneet paineita ja lisännyt kiirettä turvapaikkahakemuksia käsittelevässä Maahanmuuttovirastossa. Tämä on tuottanut kielteisiä ja virheellisiä päätöksiä, jotka asettavat ihmisiä jopa hengenvaaraan. Turvapaikanhakijoiden palautukset on lopetettava välittömästi, kunnes virheet on korjattu ja turvapaikanhakijoiden kotimaat ovat jälleen turvallisia.

Turvapaikanhakijat ovat osoittaneet mieltään Helsingin rautatietorilla 10.2.2017 lähtien. On häpeäksi satavuotiaalle Suomelle, miten tilannetta on hoidettu. Nyt on aika kuulla ihmisiä ja tehdä oikeutta!

Antirasismi Oulu tukee turvapaikanhakijoiden oikeutettuja vaatimuksia ja toivoo kaikkien tilanteesta huolestuneiden osallistuvan Oulussa ja muissa kaupungeissa lauantaina 11.3. järjestettäviin tukimielenosoituksiin.

Oulussa 8.3.2017

Antirasismi Oulu

Kannanotto: Suomen Sisu Rotuaarilla – Eikö Liikekeskuksella ole minkäänlaista historian tajua ja periaatteita?

KANNANOTTO 28.2.2017

Vapaasti julkaistavissa

Äärioikeistolainen Suomen Sisu järjestää katutapahtuman Rotuaarin aukiolla 28.2. kello 17. Oulun Liikekeskus on myöntänyt luvan käyttää Oulun keskustaa äärinationalistisen ja fasistisen propagandan levittämiseen. Eikö Liikekeskuksella ole minkäänlaista historian tajua ja periaatteita?

Nykyaikana on ensiarvoisen tärkeää, ettei natsistisia, fasistisia ja rasistisia järjestöjä normalisoida ja tehdä niitä hyväksyttävämmäksi sallimalla niille yleisten, julkisten tilojen, ”tasa-arvoinen käyttö”. Historian kauheuksien ei saa antaa toistua. Niiden estäminen on meidän kaikkien tehtävä. Natsit ja fasistit kuuluvat museoon!

Odotamme Oulun Liikekeskukselta ja katualueen omistajalta Oulun kaupungilta selitystä menettelylle. Pidämme välttämättömänä, että sekä kaupunki että liikekeskus tulevat miettimään jatkossa tarkemmin, mille tahoille tiloja vuokrataan. Vihaa ja väkivaltaa lietsovilla järjestöillä ei tule olla ”tasavertaisia” mahdollisuuksia julkisen tilan käyttöön. Moninaisen ja monikulttuurisen Oulun kaikkien asukkaiden ja vierailijoiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja kotoisaksi ilman henkisen ja fyysisen väkivallan uhkaa.

Antirasismi Oulu