Antirasismi Oulu kunnioitti Odessan 2. toukokuuta 2014 joukkomurhan uhreja

 

 

[English below]

2. toukokuuta Antirasismi Oulun toverit muistivat Odessan kolmen vuoden takaisen joukkomurhan uhreja. Saimme terveiset toveri Alexey Albulta Ukrainasta:

Hyvät toverit, ystävät!

Kolme vuotta sitten koko sivistynyt maailma järkyttyi Odessan hirvittävistä tapahtumista. Tuona päivänä joukko julmia uusnatseja tappoi monia rauhanomaisia odessalaisia, jotka eivät hyväksyneet Ukrainan uusien vallanpitäjien toimia.

Virallisesti väitetään, että 42 ihmistä kuoli Ammattiliitojen talossa liekkeihin, savuun ja pudotessaan rakennuksen ikkunoista. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Talossa olleita ihmisiä tapettiin myös ampumalla, puukottamalla ja hakkaamalla pampulla. Useita ihmisiä tapettiin maassa sen jälkeen, kun he olivat hypänneet palavan rakennuksen ikkunoista. Meillä on myös suuria epäilyksiä todellisesta kuolonuhrien määrästä.

Joukkomurhan jälkeen heräsi useita kysymyksiä. Mutta me löysimme vastaukset moniin niistä. Me tiedämme, kuka toi uusnatsit Odessaan. Me tiedämme, kuka antoi käskyn lähettää vihaisen joukkion kaupungin keskustasta toiselle puolelle Odessaa, Kulikovin kentälle. Me tiedämme, ketkä ampuivat ja ketkä tappoivat ikkunoista alas hypänneet ihmiset.

Mikäli rikoksen tapahtumaketju selviää, se johtaa hyvin korkeisiin tahoihin. Tämä tosiseikka on syy siihen, ettei joukkomurhan järjestäjiä ja toimeenpanijoita rangaista.

Luotan vahvasti, että oikeus voittaa ja uskon, että murhaajat saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Olen kiitollinen kaikille ihmisille, jotka välittävät eivätkä salli tämän tragedian unohtua ja jotka jatkavat taistelua kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Toverit! Odessan antifasistien puolesta haluan ilmaista kiitollisuuteni teille. Solidaarisuutenne antaa meille toivoa ja voimaa. Me tulemme jatkamaan taistelua fasismia vastaan loppuun saakka. Voittoon asti!

Lämpimin terveisin ja kiitoksin

Alexey Albu


On May 2nd comrades of Antiracism Oulu commemorated the victims of the Odessa massacre three years ago. Comrade Alexey Albu sent us greetings from Ukraine:

Dear comrades, friends!

Three years ago, the whole civilized world shuddered in horror at the terrible events in Odessa. On that day a crowd of brutal neo-Nazis killed many peaceful Odessa citizens who did not agree with the position of the new Ukrainian authorities.

Officially, it is claimed that 42 people died at the House of Trade Unions from fire and smoke, as well as from falling. However, this is not true. People in the House of Trade Unions also perished from the bullets, knives and batons of punishers. Many people were killed on the ground after they jumped out of the burning building. We also have great doubts about the actual death toll.

After the massacre, many questions arose. But we found the answers to many of them. We know who took the neo-Nazis to Odessa. We know who gave the command to send an angry mob from the city center to another part of Odessa — Kulikovo Field. We know who shot with firearms, who finished off people jumping out of windows.

If the thread of this crime is untangled, then it leads to very high offices. This fact is the reason for the impunity of the organizers and executors of this massacre.

I firmly believe that justice will prevail. I firmly believe that the murderers will get the punishment they deserve. And I am grateful to all those caring people who refuse to let this tragedy be forgotten, who continue to struggle with all available means.

Comrades! On behalf of all anti-fascists in Odessa, I want to express my gratitude to you for your stance. Your solidarity gives us hope and strength. We will continue to fight against fascism until the end. To Victory!

Warm regards and thank you again!

Alexey Albu

 

Muistotilaisuus Odessan 2.5.2014 verilöylyn uhreille

Aurinkoisena maanantai-iltana kokoonnuimme muutaman toverin voimin Oulun Hautausmaalle muistamaan Odessan 2 vuoden takaisen verilöylyn uhreja. Punalippu liehui tuulessa meidän laskiessamme kukkaset. Tämän jälkeen pidimme hiljaisen hetken.

Solidaarisuus on voimaa, josta kumpuaa voittomme! ¡No pasaran!

In a sunny monday evening half a dozen comrades gathered in Oulu graveyard to commemorate the victims of Odessa massacre 2 years ago. Red Flag wavered in the wind as we set down our flowers and held a minute’s silence.

Solidarity is strength, from which grows our victory! ¡No pasaran!

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.


Kutsu tilaisuuteen

Muistamme Odessan kahden vuoden takaisen joukkomurhan uhreja ja osoitamme solidaarisuutemme ukrainalaisille tovereillemme, jotka taistelevat nationalismia, fasismia ja kapitalismia vastaan.

Tapaaminen Intiön hautausmaan Intiön kaupunginosan puoleisen portin luona (lähellä vesitornia) osoitteessa Intiöntie 6 kello 19 mennessä. Sen jälkeen jatkamme yhdessä neuvostosotilaiden hautamuistomerkille.

Ks. kartta täältä tai täältä.

Event: https://www.facebook.com/events/1527967084178871/

Solidaarisuutta Ukrainan kansalle ja Odessan 2.5.2014 verilöylyn uhreille

Kannanotto julkaistu 28.4.2016

Ukrainalaiset elävät raskasta aikaa. USA:n ja sen liittolaisten ohjaamat ja tukemat mielenosoitukset ja vallankaappaus Kiovassa helmikuussa 2014 on johtanut yli 10 000 kuolonuhria ja yli 20 000 loukkaantunutta vaatineeseen sisällissotaan. Puolitoista miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa ja yli miljoona heistä on maanpaossa.
Ukraina on siirtynyt porvarillisesta demokratiasta kohti avointa terroristista diktatuuria. Fasisteilla on vahva edustus hallituksessa ja korkeissa viroissa, ja fasistiset pataljoonat ovat osa Ukrainan sotavoimia. Kiovan hallinto on myöntänyt toisen maailmansodan aikana Hitlerin Saksan rinnalla taistelleille ja muun muassa juutalaisten ja puolalaisten joukkomurhiin osallistuneille vapaustaistelijan arvon. Samalla se on kriminalisoinut kommunistisen ideologian, symbolit ja kieltänyt kommunistien ja muiden sosialistien
toiminnan.
Maan sosiaaliset olot ovat katastrofaaliset. Hintojen nousu ja korkea inflaatio ilman palkankorotuksia köyhdyttävät kansaa. Koillis-Ukrainan Donbassissa sota on tuhonnut pahoin koteja, julkisia rakennuksia ja infrastuktuuria. Ilman eläkettä ja palkkoja jääneet kansalaiset ovat vailla riittävää ravintoa ja välttämättömiä lääkkeitä.
Ukrainalaiset antifasistit ovat kutsuneet kansalaisia kautta maailman muistamaan 2. toukokuuta 2014 Odessan ammattiliitojen talossa suoritettua joukkomurhaa, jossa tapettiin vähintään 48 ihmistä. Monet heistä, jotka onnistuivat pakenemaan palavasta talosta, murhattiin talon ulkopuolella. Joukkomurhan panivat toimeen Kiovan hallinnon tukemat äärinationalistit ja fasistit.
Kunnioittamalla Odessan joukkomurhan uhreja osoitamme solidaarisuutemme alistetuille, sorretuille ja vainotuille Ukrainassa ja koko maailmassa. Ukrainalaiset toverimme joutuvat toimimaan pääosin maan alla. Tänä vappuna Ukrainassa ei voi marssia, ainakaan ilman vakavaa väkivallan uhkaa.
Antirasismi Oulu lähettää solidaarisuusviestin Ukrainan kansalle, antifasisteille ja vasemmistolle. Kutsumme kaikkia edistyksellisiä voimia Suomessa ja muissa maissa toimimaan Ukrainan sisällissodan päättämiseksi, äärioikeiston mielivallan lopettamiseksi sekä kommunistien ja muun vasemmiston toimintakiellon lakkauttamiseksi. Odessan 2.5. verilöyly on tutkittava puolueettomasti ja syylliset on tuomittava.

Solidarity with the Ukrainian people and the victims of the massacre in Odessa May 2, 2014

Antiracism Oulu – Public statement April 28, 2016

The Ukrainians live in a difficult time. The protests and coup in Kiev in February 2014, controlled and supported by US and its allies, have caused the deaths of more than 10 000 people, and wounded more than 20 000 in the resulting civil war. One and a half million Ukrainians have been forced to leave their homes and more than a million of them are in exile.

Ukraine has moved away from being a bourgeois democracy and looks more and more like an openly terrorist dictatorship. Fascists have strong representation in the government and in other high positions, and fascist battalions are part of Ukraine’s military forces. The Kiev administration have given the status “freedom fighter” to people who fought alongside Hitler during the Second World War and who participated, among other things, in the massacres of Jewish and Polish people. At the same time it has criminalized communist ideology and symbols, and banned both communists and socialist activities.

Ukraine’s social conditions are catastrophic. Rising prices and high inflation without increase of wages impoverish the people. The war in Donbass in North-East Ukraine has destroyed homes, public buildings and infrastructure. Citizens without pension or wages are deprived of adequate food and essential medicines.
Ukrainian antifascists have invited people from all around the world to commemorate the victims of the massacre of 48 people carried out on May 2nd 2014 by extreme nationalists and fascists at the Trade Unions House in Odessa. Many had managed to escape the burning building, but were murdered just outside it afterwards. This action was supported by the Kiev Administration.

By honoring the victims of the Odessa massacre we show our solidarity with the subordinated, the oppressed and persecuted in Ukraine and throughout the world. Today Ukrainian comrades are forced to operate largely underground. This May Day the Ukrainians cannot march, at least not without the threat of serious violence.

Antiracism Oulu wants to send a message of solidarity to the Ukrainian people, to the Ukrainian antifascists and to the Ukrainian left. We call on all progressive forces in Finland and in other countries to work for an end to the Ukrainian civil war, for an end to arbitrary behavior of the extreme right, as well as to lift the ban on Communist and other left-wing activities. The slaughter in Odessa on May 2 must be examined impartially and the perpetrators must be brought to justice.

Torstain elokuvaillat: 7.4.2016 (April 7th) ”Ukraine – The Masks of the revolution” (Paul Moreira, 2015)

Anarkino ja Antirasismi Oulu tarjoavat / Anarkino and Antiracism Oulu present

TORSTAIN ELOKUVAILLAT / THURSDAY MOVIE NIGHTS

KULTTUURIBINGOLLA / IN KULTTUURIBINGO
(Mäkelininkatu 29)

KLO / AT 18.00

7.4. (April 7th)
”Ukraine – The Masks of the revolution” (Paul Moreira, 2015)

TERVETULOA! / WELCOME!

Lyhyet kuvaukset / Short descriptions

”Ukraine – The Masks of the revolution” (Paul Moreira, 2015)

Ukrainian revolution took place in early 2014. It was presented in media as a popular uprising against a greedy, corrupt leader. This documentary show a darker, uglier side of the revolution: the rise of far-right and ultranationalism.

Ukrainan vallankumous tapahtui vuonna 2014. Se esitettiin mediassa kansannousuna ahnetta, korruptoitunutta johtajaa vastaan. Dokumentti esittää vallankumouksen synkemmän, inhottavamman puolen: äärioikeiston ja ultranationalismin nousun.

https://www.facebook.com/events/1711424549136311/